Byggstädning

Efter man har renoverat sin bostad lägger sig byggdamm, rester av material och små partiklar på det mest otänkbara platser i skåp, på väggarna, sätter sig i taket som efter några dagar kryper ner och smutsar ner alla ytor igen. Alla fönster blir oftast väldigt smutsiga ochbadrummet nerkladdat. När Vi utför byggstädning ser vi till att inte missa någon detalj som nämnts ovan och utför en rad andra moment. Vi medtar alla produkter, material och maskiner för att uppnå ett perfekt resultat. Vi arbetar oftast flera personer samtidigt för att få arbetet så effektivt som möjligt samt att klara av arbetet på en och samma dag oavsett storlek.